F@st Mobile
Đăng ký sử dụng
Khách hàng chưa sử dụng dịch vụ F@st iBank
Trên trang web Techcombank:
Đăng ký thông tin trực tuyến tại đây
Nhân viên Techcombank sẽ liên hệ và hướng dẫn các bước thực hiện.
Tại các chi nhánh Techcombank:
Xuất trình đầy đủ CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực
Điền đầy đủ các thông tin và ký vào mẫu biểu đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tài khoản (Dành cho khách hàng cá nhân)
Khách hàng đã sử dụng dịch vụ F@st iBank
Sử dụng tài khoản (User) và mật khẩu (password) dịch vụ F@st iBank đã được cung cấp để kích hoạt và sử dụng dịch vụ F@st Mobile. Xem hướng dẫn kích hoạt tại đây
Vui lòng sử dụng thiết bị của bạn theo chiều dọc.